La Pedrera
Compra d'entrades

La Pedrera, com nova

La Pedrera ja torna a ensenyar la seva façana tal i com la va idear Gaudí. Després de prop d’11 mesos de treballs per netejar i restaurar la façana, aquesta ja llueix com ho feia quan la va aixecar Gaudí a principis del segle XX.

El projecte, impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera, s’emmarca en la voluntat fundacional de l’entitat de mantenir i preservar per a les generacions futures un dels edificis d’obra civil més emblemàtics d’Antoni Gaudí. La seva singularitat i el seu valor patrimonial i artístic queden àmpliament acreditats quan s'inclou en el catàleg del Patrimoni Artístic de la ciutat de Barcelona el 1962, amb la declaració com a Monument Historicoartístic d’Interès Nacional per part del Govern espanyol l’any 1969, i la UNESCO l'inscriu com a Bé Cultural del Patrimoni Mundial el 1984, tot just fa 30 anys, pel seu valor universal excepcional.

Procés de restauració

Les obres han consistit en la neteja de la pedra de la façana, la restauració d’algunes fissures produïdes pel pas del temps, i la reparació d’alguns forjats dels balcons. L’arquitecte Francesc-Xavier Asarta que ja va participar en la restauració integral de l’edifici realitzada a partir de l’any 1988, ha tornat a dirigir aquesta gran intervenció.

Els treballs han estat especialment complicats per la pròpia estructura de la Casa Milà, caracteritzada per la seva façana de pedra autoportant, és a dir, que se subjecta (amb uns ferros de gran resistència) als pilars estructurals de l’edifici. Això permet que el pes de la pedra no recolzi sobre la resta de la casa, que no té murs de càrrega i que ha de suportar-se en un entramat de pilars de pedra i totxo. Aquest sistema constructiu permet, d’una banda, grans obertures a la façana, que faciliten l’entrada de llum als habitatges, i de l’altra, l’estructuració dels diferents nivells en planta lliure.

L’estat de conservació de la pedra era prou bo, de manera que la intervenció d’aquest 2014 ha consistit en una neteja de la pedra i un sanejament de les zones afectades. S’ha aplicat morter de base i s’ha fet un tractament de les juntes. S’ha intervingut a les baranes de ferro, amb una neteja prèvia, una retirada de l’òxid, petites reparacions de soldadura i pintat final. El mateix procés amb tècniques diferents s’ha aplicat a les fusteries, bàsicament les persianes. Pel que fa als balcons, se n’ha fet un tractament d’hidrofugació i substitució del panot malmès.

La intervenció ha estat a la façana principal de l’edifici, des del Passeig de Gràcia 92 fins al carrer Provença 265, de planta baixa a planta coberta i pas de ronda a la planta golfes. Es tracta d’una superfície de més de 2.600 metres quadrats.

 

La tercera gran intervenció a la façana en 100 anys

Aquesta restauració general de la façana és la tercera des que a finals dels anys vuitanta del segle passat, i coincidint amb el canvi de propietat de l’edifici, es va endegar una important i completa rehabilitació de l’edifici.

La primera de les actuacions a la façana va formar part precisament de la primera intervenció en l’edifici, i segons projecte dels arquitectes E. Hernández-Cros i R. Vila, amb la col·laboració de F.X. Asarta. En aquest moment es van fer treballs de neteja durant un any i mig (1988 i 1989) que van permetre incorporar també il·luminació a la façana.

La segona gran intervenció a la façana va ser els anys 2001 i 2003, en quatre fases diferenciades que van permetre la realització de l’Any Gaudí (2002), i fruit d’una revisió exhaustiva a càrrec de la Universitat de Barcelona (secció de Recerca Aplicada al Patrimoni Històric, dirigida per Màrius Vendrell).

A més de les grans intervencions, també s’han fet intervencions puntuals, com ara l’any 2012, coincidint amb el centenari de l’edifici, o bé quan el 1996, en la recta final de les obres de restauració de les golfes i el terrat, es van fer treballs de neteja a la part alta de l’edifici, amb la intervenció d’especialistes que es van despenjar per la façana amb tècniques d’escalada i van fer una neteja manual de les zones afectades per les obres.

Manteniment del Patrimoni, objectiu de la Fundació Catalunya La Pedrera

El projecte amb un pressupost superior al milió d’euros s’ha inclòs íntegrament al pressupost de la Fundació Catalunya La Pedrera. Ha estat un pas més en la voluntat fundacional de l’entitat de mantenir i preservar per a les generacions futures un dels edificis d’obra civil més emblemàtics d’Antoni Gaudí. La seva singularitat i el seu valor patrimonial.

La restauració de la façana ha estat compatible en tot moment amb les activitats culturals i la visita pública a La Pedrera.

 

La Casa Milà, coneguda popularment com «La Pedrera», és un edifici singular construït entre 1906 i 1912 per l'arquitecte Antoni Gaudí (1852-1926) i declarat Patrimoni Mundial de la Unesco l'any 1984. Actualment l'edifici és la seu de la Fundació Catalunya-La Pedrera i allotja un important centre cultural de cabdal referència a la ciutat pel conjunt d'activitats que organitza i pels diferents espais museístics i d'ús públic que inclou.  

segueix-nos: