La Pedrera
Compra d'entrades

AVÍS LEGAL I SEGURETAT

Propietat intel·lectual del web

Copyright © 2012, Fundació Catalunya La Pedrera, tots els drets reservats.

El contingut d'aquest web (incloent, però no limitant-se a, textos, imatges, components d'àudio i vídeo, en endavant CONTINGUTS) està protegit per la Llei de la Propietat Intel·lectual.

La distribució, modificació, transmissió, còpia, o qualsevol utilització dels continguts del web amb finalitats públiques o comercials, sense l'autorització de Fundació Catalunya La Pedrera és una infracció penalitzada per la legislació vigent.

Per altra banda es concedeix una llicència no exclusiva, gratuïta i personal, per utilitzar, copiar, imprimir i transferir (download) a l'ordinador personal qualsevol material o document disponible al web.

Responsabilitat dels continguts web actualització

Fundació Catalunya La Pedrera refusa la responsabilitat derivada d'una mala utilització dels continguts i es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web i limitar o no permetre l'accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en data de la seva última actualització i ha d'estar considerada com una informació orientadora per l'usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions addicionals. L'usuari pot confirmar la data de l'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seva disposició al mateix Web.

Fundació Catalunya La Pedrera no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicada al Web.

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos al web de Fundació Catalunya La Pedrera i qualsevol dels connexos o vinculats al mateix, estan dirigits a consumidors amb residència a Espanya, per tant, en qualsevol cas serà d'aplicació la legislació espanyola essent competents els tribunals espanyols.

Fundació Catalunya La Pedrera declina la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Fundació Catalunya La Pedrera o no publicada amb el seu nom, especialment declina la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de tercers connectades mitjançant enllaços (links), a les pàgines web de Fundació Catalunya La Pedrera.

Enllaços a altres pàgines i informació

A www.lapedrera.com, l'usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web (a través de diferents botons, vincles, banners, etc.), els quals són gestionats per tercers. Fundació Catalunya La Pedrera no té obligació, ni facultat, ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, opinions, productes o serveis facilitats per altres llocs web als que s'estableixen enllaços des de www.lapedrera.com. En conseqüència, Fundació Catalunya La Pedrera no assumeix i queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s'estableix un enllaç des de www.lapedrera.com en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç per part de www.lapedrera.com a un altre lloc web aliè no implica que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre Fundació Catalunya La Pedrera i el responsable del lloc web aliè.

Si qualsevol usuari desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a www.lapedrera.com, s'haurà d'atenir a les següents estipulacions:

En cap cas, llevat que Fundació Catalunya La Pedrera ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, www.lapedrera.com, incloure'l com a part de la seva web, de cap manera (en els seus "frames", etc.).

A la pàgina que estableix l'enllaç no es podrà declarar que Fundació Catalunya La Pedrera ha autoritzat aquest enllaç, llevat que ho hagi fet expressament i per escrit.

Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina a www.lapedrera.com correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, logotip, o qualsevol altre tipus d'element identificatiu de Fundació Catalunya La Pedrera i/o de www.lapedrera.com, haurà de comptar prèviament amb l'autorització expressa i per escrit de Fundació Catalunya-La Pedrera.

Fundació Catalunya La Pedrera no autoritzarà, en cap cas, l'establiment d'un enllaç a www.lapedrera.com des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals i, en general, que contravinguin la moral i l'ordre públic.

Política de protecció de dades

Fundació Catalunya La Pedrera garanteix la protecció de les dades dels seus clients.

Per tal de millorar el servei i adequar-lo a les preferències de l'usuari, les pàgines web de Fundació Catalunya La Pedrera utilitzen cookies en la navegació pel seu web. L'usuari pot optar per configurar el seu navegador de manera que l'avisi de la recepció de les cookies i impedeixi que s'instal·lin al disc dur.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens subministri a través de les nostres pàgines web, via telefònica, o per correu electrònic seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d'un fitxer anomenat GESTIÓ DE PÚBLICS, titularitat de FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA, que ha estat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Les seves dades personals seran utilitzades per atendre la seva petició d'informació, la gestió i prestació dels serveis oferts per la FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA, i per a l'enviament de futures comunicacions comercials que poguessin ser del seu interès.

Així mateix, l'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, enviant un escrit juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça: FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA REF: PROTECCIÓ DE DADES, PASSEIG DE GRÀCIA, 92 , 08008 BARCELONA o a l’adreça electrònica lopd@fcatalunyalapedrera.com

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en les mateixes. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA o a qualsevol tercer, a causa d’emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En el cas que l'usuari inclogui dades de caràcter personal de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar del que estableix aquesta política de privacitat, sent l'únic responsable de la seva inclusió.

Fundació Catalunya La Pedrera, Passeig de Gràcia, 92, 08008 Barcelona, CIF G-65345472.

www.fundaciocatalunya-lapedrera.com

La Casa Milà, coneguda popularment com «La Pedrera», és un edifici singular construït entre 1906 i 1912 per l'arquitecte Antoni Gaudí (1852-1926) i declarat Patrimoni Mundial de la Unesco l'any 1984. Actualment l'edifici és la seu de la Fundació Catalunya-La Pedrera i allotja un important centre cultural de cabdal referència a la ciutat pel conjunt d'activitats que organitza i pels diferents espais museístics i d'ús públic que inclou.  

segueix-nos: