Restauració façana La Pedrera
08/05/18

La Fundació Catalunya La Pedrera ha finalitzat la restauració de la façana més desconeguda de la Pedrera, la posterior. Les tasques realitzades durant nou mesos han recuperat les textures, els colors i elements originals com els estucs i les pintures de l’obra de Gaudí. Aquesta és la tercera restauració que es realitza a la façana. L’anterior va ser al 2007 i la primera al 1995.

Actualització dels estucs, revestiments i forjats

Deu anys després de l’anterior restauració, s’ha realitzat una feina de reparació dels estucs, de les fissures provocades per la humitat, així com part dels revestiments i dels forjats. També s’ha inclòs la neteja en el pla de restauració.

Com a treball destacat, s’han fet cales d’exploració a espais amb grans fissures, per la qual cosa ha estat necessari la reproducció de petites parts de la façana. En d’altres fissures ha estat suficient la injecció de resina.

Les feines s’han dut a terme des de l’agost de 2017 fins ara, quan s’ha retirat la bastida que cobria la façana del pati d’illa. La restauració s’ha realitzat planta a planta començant per la part superior i finalitzant al soterrani i s’ha estructurat en dues fases.

L’altra façana

La façana posterior, visible només des de l’interior del bloc que configura l’interior d’illa o des d’un petit espai al qual s’accedeix des de la planta baixa, segueix un ritme ondulant còncau-convex semblant al de façana principal. El moviment s'accentua gràcies als pilars arrodonits - que sobresurten del pla-  i al doble motlluratge de les cornises dels forjats de cada planta, els quals donen lloc a balconades que ocupen tota la llargària de la façana. La façana principal és de pedra picada, mentre que a la posterior es va aplicar un arrebossat de calç i ciment sobre les parets en moviment que posteriorment va ser estucat amb calç amb una coloració marró de to força rogenc.

La Pedrera va ser declarada per la UNESCO Bé cultural del patrimoni mundial pel seu valor universal excepcional a l’any 1984. També forma part del Patrimoni Arquitectònic Historico-artístic de la ciutat de Barcelona, amb la categoria A, i està declarada Monument Historicoartístic d’Interès Nacional, entre altres reconeixements patrimonials. Tota intervenció ha de seguir les directius marcades per aquests organismes. La restauració de la façana posterior, així com la realitzada a la principal al 2014, ha seguit les directrius marcades per la Fundació Catalunya La Pedrera en conservació i manteniment continuat de la Pedrera.

La Pedrera, el far de la Fundació Catalunya La Pedrera

La Pedrera és la seu i el principal equipament que gestiona la Fundació Catalunya La Pedrera, una fundació privada independent que destina tots els recursos generats per l’activitat de l’edifici a projectes socials, culturals i mediambientals. Aquests projectes beneficien cada any més de 400 mil persones a tot Catalunya.

 

També et pot interessar...

La casa de les modernistes
En família:
  10:00 h
La casa de les Modernistes
Exposició Jaume Plensa. Orphan War, 2002. Foto: Lluís Bover © Plensa Studio Barcelona
Exposició:
-
  10:00 h - 19:30 h
Exposició «Jaume Plensa. Poesia del silenci»
Sant Jordi ja és aquí
En família:
-
  10:00 h
Sant Jordi ja és aquí!
Fundació Catalunya La Pedrera

Fem recerca per millorar l’alimentació i els productes de la terra